image

Søndermarksskolen 

      Rønne - Bornholm

     

 

 

Søndermark har skolepatrulje ved Åkirkebyvej.

Det er udvalgte elever fra Søndermarks 7. klasser der varetager Skolepatruljefunktionen. De er til stede om morgenen kl. 08.00 – 08.10 samt over middag kl. 12.55 – 13.05.

Det er meget vigtigt, at alle respekterer og retter sig efter SP`ernes anvisninger, samt i øvrigt viser hensyn til hinanden i trafikken. Det gælder ikke kun eleverne, små som store, men også forældre, lærere og øvrige trafikanter.

Færdselskontaktlæreren uddanner SP-eleverne samt vedligeholder denne uddannelse. Kontaktlæreren fører desuden tilsyn med skolepatruljen i samarbejde med politiet. Derudover samarbejder færdselskontaktlæreren med politiet om færdselsspørgsmål, koordinerer cykeleftersyn, lygtekontrol m.v. og arrangerer cyklistprøven med skolens 6. klasser.

Skolens færdselskontaktlærer er Line Blem