Det er forældrenes ansvar at ulykkesforsikre deres børn.
Du kan læse mere om almindelige forsikringsforhold for børn i dagtilbud og skole på dette link: Hvem har ansvaret?