image

Søndermarksskolen 

      Rønne - Bornholm

     

 

 

Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
 
  • Oplysninger om skolens elevtal og klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe: 
  • Indskolingen (0.-2. klasse): 17,8 elever pr. klasse
  • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 19,5 elever pr. klasse
  • Udskolingen (7.-9. klasse): 19,3 elever pr. klasse
     

Antal lærere

Opgørelse over antallet af lærere: