image

Søndermarksskolen 

      Rønne - Bornholm

     

 

 

Eleverne bliver afkrydset hver dag. Hvis eleven er væk, er der tre muligheder for afkrydsning:

 

•Sygdom: Ved sygdom skal klasselæreren have besked efter endt sygdom. Vi bruger skoleintra til dette.
 

•I særlige tilfælde kan en elev blive fritaget for skolegang i én eller flere dage. Klasselæreren kan give fri op til 2 skoledage. Søger en elev fri mere end 2 skoledage, skal skoleledelsen give tilladelse. Det kaldes for lovlig fravær. Dette skal ske før fraværet.
 
•Hvis ikke skolen får besked om grunden til fravær, er det ulovlig fravær.
 

Skoleledelsen henstiller til, at fritagelse fra skolen i forbindelse med ferie og rejser uden for ferieperioderne begrænses.