Det bliver hver dag registreret, hvilke elever der er mødt i skole. Ved fravær fra skolen, beder vi om at der gives besked til kontaktlæreren.